Proosa

Proosa

KIP1 Proosan perusteet
KIP2 Proosan jatkokurssi
KIP3 Proosan syventävä kurssi

Kursseilla perehdytään proosan maailmaan harjoitusten, esimerkkien ja analyysin avulla, niin itse kirjoittaen kuin muiden tekstejä kommentoiden.
Kursseilla tutustutaan kertomakirjallisuuden eri lajeihin ja proosalle ominaisiin elementteihin. Kolmen kurssin jatkumo harjoittaa ja kehittää pitkäjänteisesti proosan kirjoittamisessa tarvittavia taitoja, vertaispalautteen antamista ja saadun palautteen hyödyntämistä. Kurssilla tehdään erilaisia tuntiharjoituksia, kirjoitetaan omia tekstejä ja työstetään niitä palautteen pohjalta. Tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoa rakentaa juonellisia tarinoita.
Kursseilla tutustutaan proosan eri lajeihin (lyhytproosan lajit, pienoisromaani, romaani), kirjallisuuden genreihin, tekstin rakentamisen tekniikoihin sekä oman tekstin editointiin.
Proosan jatkokurssin KIP2 ja syventävän kurssin KIP3 suorittaminen edellyttää, että kurssi KIP1 Proosan perusteet on suoritettu hyväksytysti.

Share