Opiskelijalle

Kirjoittajalukion oppimäärään sisältyy 13 pakollista kirjoittamiskurssia ja 3 valinnaista kirjoittamiskurssia. Kirjoittamisen opinnot on hajautettu koko lukioajalle, mikäli lukio-opinnot suorittaa kolmessa vuodessa.

Pakolliset kurssit

Kirjoittamisen yleiskurssit

 • KI1 Kirjoittamisen perusteet
 • KIO1 Kieli ja kirjoittaminen

Proosan kirjoittajaohjelma

 • KIP1 Proosan perusteet
 • KIP2, KIP3 Proosan jatkokurssit

Draaman kirjoittajaohjelma

 • KID1 Draaman perusteet
 • KID2 Draaman jatkokurssi
 • KID3 Käsikirjoituksesta esitykseksi

Lyriikan kirjoittajaohjelma

 • KIL1, KIL2 Lyriikka

Asiakirjoittamisen kirjoittajaohjelma

 • KIA1 Mediakirjoittaminen
 • KIA2 Verkkokirjoittaminen
 • KIA3 Tutkiva kirjoittaminen

Valinnaiset kurssit

Oman ilmaisun kurssit

 • KIO2, KIO3 Oman tekstin työstäminen

Lyriikka

 • KIL3 Laululyriikka