Hakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteet

Kirjoittajalukioon haetaan yhteishaussa. Lukiolle toimitetaan sähköpostin liitteenä tai postitse seuraavat hakemuksen liitteet:

  • saatekirje
  • kopio viimeisimmästä koulutodistuksesta
  • näyteteksti
  • perustelut hakemiselle
  • äidinkielenopettajan tai sanataideopettajan suositus

Lisäksi täytetään alustava lukuvuoden 2024–2025 opintojen valintalomake.

Saatekirje

Kirjaa saatekirjeeseen

  • oma nimesi
  • osoitteesi
  • puhelinnumerosi
  • sähköpostiosoitteesi
  • kaikkien liitteiden nimet

Sähköpostiviesti toimii saatekirjeenä.

Kopio viimeisimmästä todistuksesta

Liitä hakemukseesi kopio viimeisimmästä todistuksestasi. Valinnat tehdään peruskoulun päättötodistuksen perusteella, mutta viimeisin todistus antaa haastatteluvaiheessa olennaista tietoa perusopintojen opinnoistasi, esimerkiksi valinnaisista kielistä.

Toimita todistus sähköpostin liitteenä pdf-muodossa tai muuten soveliaassa tiedostomuodossa.

Näyteteksti

Kirjoita uusi näyteteksti tai valitse viimeisen vuoden aikana kirjoittamistasi teksteistä sopiva teksti.

Haluamme lukea näytetekstin, joka edustaa sinulle tyypillistä kirjoittamisen tapaa ja lajia, oli se sitten proosaa, draamaa, lyriikkaa tai asiatekstiä.

Tekstin sopiva pituus on suorasanaiselle tekstille korkeintaan kolme liuskaa (maksimissaan 6000 merkkiä välilyönteineen), näytelmätekstille korkeintaan viisi liuskaa. Runoja voit lähettää noin 8–10 kappaletta, laulunsanoituksia korkeintaan viisi. Haluatko lähettää sekä suorasanaista tekstiä että näytelmää ja runoja? Sekin sopii, mutta pidä tekstikokonaisuutesi korkeintaan viiden liuskan mittaisena.

Varmista, että näytetekstin jokaisella sivulla on oma nimesi. Tallenna näyteteksti pdf-muotoon ja liitä sähköpostiin.

Perustelut hakemiselle

Kerro lyhyesti, miksi haluat nimenomaan kirjoittajalukioon opiskelemaan. Luonnehdi lyhyesti taustaasi ja kokemustasi kirjoittajana. Kerro myös, mitä odotat opiskelulta kirjoittajalukiossa.

Tallenna perustelusi pdf-muotoon ja liitä sähköpostiin.

Suositus

Pyydä joko äidinkielenopettajalta tai mahdolliselta sanataideopettajalta vapaamuotoinen suositus kirjoittajalukioon.

Skannaa suositus pdf-muotoon ja liitä sähköpostiin.

Liitteiden toimittaminen

Hakemuksen liitteet toimitetaan yhtenä lähetyksenä viimeistään yhteishaun päättymispäivään mennessä
sähköpostitse kirjoittajalukion vastuuopettajalle inka.vilen(at)orivesi.fi pdf-muodossa.

Share