Kirjoituskilpailut

Kirjoituskilpailuja 2022

Kirjoituskilpailujen ja kirjoituskutsujen esittelyt on koottu tälle sivulle lyhennettyinä, alkuperäiset ohjeet ja säännöt löytyvät kunkin kilpailun tai kirjoituskutsun linkin takaa. Lue aina varsinaisen kilpailusivun ohjeet ja säännöt huolellisesti ja toimi niiden mukaan.

Heinäkuu 2022

Steampunk-novelli
Nysalorin novelliantologia (17.7.2022)

Nysalor-kustannus suunnittelee julkaisevansa syyskuussa steampunk-novelliantologian ja etsii sitä varten novelleita. Antologian novellien aiheena on steampunk eli höyrykoneita, mekaanisia laitteita ja muuta viktoriaanisen ajan tekniikkaa hyödyntävää scifiä.

Antologialta ei haeta vain steampunkin kliseitä vaan oivaltavia ja kiinnostavia näkökulmia perinteiseen steampunkiin, esimerkiksi stempunkin sekoittumista johonkin tai joihinkin muihin genreihin, perinteisestä eroavaa näkökulmaa, kliseitä rikkovaa tapahtumapaikkaa, steampunkille epätyypillisiä henkilöhahmoja tai mitä tahansa muuta ovelaa. Vain mielikuvitus on rajana.

Novellin pituus on vapaa, kunhan se pysyy novellin mitassa eikä laajene pienoisromaaniksi. Kirjoituskutsulla ei kuitenkaan haeta raapaleita tai muuta lyhytproosaa. Novellien toivotaan olevan melko valmiita, sillä luonnosmaisten kirjoitusten hiomiseen ei aika riitä.

Antologiaan otetaan mukaan noin 10–15 novellia, jotka kokoelman toimittaja Matti Järvinen valitsee parhaaksi katsomakseen kokonaisuudeksi. Mikäli antologiaan kelpaavia tarinoita ei tule riittävästi, hanke ei toteudu lainkaan. Kaikki tarjotut tarinat eivät myöskään päädy automaattisesti antologiaan mukaan.

Kullekin antologiaan mukaan päässeelle kirjailijalle maksetaan 50 euron palkkio julkaisuluvasta ja toimitetaan antologiaa viisi ilmaista tekijäkappaletta. Tekijöillä on myös mahdollisuus ostaa antologiaa lisää alennushintaan. Julkaisulupa antaa Nysalor-kustannukselle vuoden yksinoikeuden novellin julkaisemiseen ja pysyvän oikeuden ottaa tarinasta uusia painoksia, koska pyrkimys on pitää teos tulevaisuudessakin saatavilla. Vuoden kuluttua julkaisusta kirjoittaja on vapaa julkaisemaan novellin muuallakin.

Kaikki kiinnostuneet voivat tarjota novelleita 17.7.2022 mennessä osoitteeseen matti.jarvinen(at)nysalor.net. Muodon tulee olla muokattava eli esimerkiksi docx, doc, rtf tai vastaava, ei pdf tai muu hankalasti muokattava tiedosto. Novellit toimitetaan, ja valmiit novellit tarkistetaan vastamaan suomen kielen kielenhuollon normeja.

Novelliantologia on tarkoitus julkistaa Tampere Steampunk Festivalissa (16.–18.9.2022). Kustantaja varaa kuitenkin mahdollisuuden päättää myöhemminkin ajankohdan, jos esimerkiksi antologian valmistuminen etenee suunniteltua hitaammin tai se ei muusta syystä toteudu aikataulussa.

Nysalorin novelliantologia

Kesäteatterinäytelmä
Majaoja-näytelmäkirjoituskilpailu (31.7.2022)

Majaoja-näytelmäkirjoituskilpailu kesäteatteriteksteille Majaoja-säätiö julistaa uusien kesäteatterinäytelmien kirjoituskilpailun ennen julkaisemattomille teksteille. Näytelmässä on mahdollista käyttää myös musiikkia. Kilpailu on avoin kaikille.

Nimimerkillä varustetut näytelmätekstit lähetetään pdf-tiedostona osoitteeseen ritva.tiainen(at)majaoja-saatio.fi. Tämän lisäksi kilpailuun osallistujat täyttävät sivulta www.majaoja-saatio.fi löytyvän kilpailuilmoittautumisen.

Säätiö lähettää näytelmätekstit nimimerkillä varustettuna säätiön valitsemille tuomareille. Majaoja-säätiön hallitus valitsee palkittavat tuomariston esityksen mukaan. Tekijänoikeudet säilyvät kirjoittajalla.

Näytelmätekstien ja kilpailuilmoittautumisten tulee olla perillä 31.7.2022 mennessä. Vain ohjeiden mukaan ja määräajassa toimitetut kilpailuilmoittautumiset huomioidaan. Voittajat julkistetaan marraskuun 2022 loppuun mennessä.

Majaoja-näytelmäkirjoituskilpailu kesäteatteriteksteille

Elokuu 2022

Selkokielinen novelli
Ilo-kirjoitusilpailu (14.8.2022)

Selkokeskus ja Oppimateriaalikeskus Opike julistavat Ilo-kirjoituskilpailun Kehitysvammaliiton 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kilpailuun voi osallistua selkokielisellä novellilla, jota ei ole julkaistu aiemmin. Novellin aiheena on ilo ja ajateltuna lukijana selkokieltä tarvitseva nuori aikuinen tai aikuinen.

Ilo-kirjoituskilpailu on valtakunnallinen ja kaikille avoin. Opike julkaisee voittajateksteistä selkokielisen novellikokoelman. Raati kiinnittää erityistä huomiota siihen, kuinka hyvää, rikasta ja omaperäistä selkokieltä kilpailijoiden novelleissa käytetään.

Jokainen voi osallistua kilpailuun yhdellä selkokielisellä novellilla. Kilpailijat ovat vastuussa siitä, että he ovat itse kirjoittaneet novellin ja ettei teksti loukkaa kenenkään tekijänoikeutta.

Novellin pitää edustaa hyvää selkokieltä ja sen täytyy olla rivitetty selkokielen periaatteiden mukaan. Kilpailuun toivotaan myös novelleja, jotka on kirjoitettu kaikista helpoimmalla selkokielellä.

Novellin aiheena on tavalla tai toisella ilo, ja sen pitää olla suunnattu selkokieltä tarvitseville nuorille aikuisille tai aikuisille. Novellilla pitää olla nimi. Novellin pituus on 1–3 A4-sivua. Fonttikoko on 12 ja riviväli on 1.

Kilpailuaika on 1.4.–14.8.2022. Novelli pitää lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen ella.airaksinen(at)kvl.fi. Kirjoita sähköpostin otsikkokenttään ”Ilo-kirjoituskilpailu”. Hyväksyttyjä novellin tiedostomuotoja ovat Word, Google Docs ja pdf. Novellitiedostossa ei saa olla kirjoittajan nimeä tai yhteystietoja. Kun lähetät tekstin, kirjoita sähköpostin viestikenttään yhteystietosi ja esittele itsesi lyhyesti, parilla rivillä.

Novellia ei saa lähettää selkokirjatyöryhmälle selkotunnustarkistukseen etukäteen. Opikkeen kustantamalle novellikokoelmalle tehdään tunnustarkistus kokonaisuutena ennen julkaisua.

Voittaja julkistetaan selkokirjaseminaarissa keskiviikkona 28.9.2022. Seminaaria voi seurata Helsingin keskustakirjasto Oodissa tai etänä. Kilpailutöitä ei palauteta eikä niistä saa palautetta.

Lisätietoja suunnittelija / selkokirjatyöryhmän sihteeri Ella Airaksinen, ella.airaksinen(at)kvl.fi, 050 309 8466.

Ilo-kirjoituskilpailu

Spekulatiivinen fiktio, novelli
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kirjoituskilpailu (15.8.2022)

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto sekä Oulun kirjailijaseura ry järjestävät avoimen kirjoituskilpailun kaikille, jotka eivät ole julkaisseet omaa kaunokirjallista teosta (omakustanteet ja antologiat eivät ole este osallistumiselle). Kilpailuun lähetettävien töiden tulee olla ennen julkaisemattomia ja palkitsemattomia (koskee myös omakustanteita ja antologioita).

Kirjoitusten aihe on spekulatiivinen fiktio, joka kuvaa arkitodellisuudesta poikkeavaa vaihtoehtoista maailmaa (esimerkiksi fantasia, scifi, yliluonnollinen kauhu).

Suomenkieliset tekstit varustetaan nimimerkillä ja lähtetään word-, odt- tai rtf-muodossa sähköpostin liitteenä 15.8.2022 mennessä osoitteeseen kirjoituskilpailu.pp(at)gmail.com. Sähköpostin aihekenttään laitetaan merkintä Kirjoituskilpailu. Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköposti) kirjoitetaan sähköpostin viestikenttään.

Yhdeltä kilpailijalta hyväksytään kilpailuun yksi teksti, jonka maksimipituus on 3 liuskaa. Voittajat ja parhaista teksteistä tehty kooste julkistetaan talven 2022–2023 aikana kesäyliopiston kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoa Merja Kuure, koulutussuunnittelija
merja.kuure(at)pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2203

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kirjoituskilpailu

Sukutarina
Suomen Sukututkimusseura (28.8.2022)

Suomen Sukututkimusseura julistaa kirjoituskilpailun Sukutarinakilpailu 2022. Kilpailulla etsitään asiakirja-aineistoon, muistitietoon tai omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia tarinoita, jotka kertovat henkilöiden ja perheiden vaiheista. Sukutarinoissa voi olla myös fiktiivisiä piirteitä, vaikka ne kertovat historiallisista henkilöistä ja todellisista tapahtumista. Kirjoittaja voi itse valita tarinansa näkökulman, tyylin ja luonteen. Tarinat voi kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Sukutarinakilpailu 2022 on avoin kaikille. Kirjoittaja voi lähettää kilpailuun 1–3 tarinaa. Kirjoittaja ei saa olla tunnistettavissa nimimerkistä.

Kilpailuun tarkoitetut tarinat lähetetään 28.8.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sukutarinakilpailu(at)genealogia.fi. Sähköpostiviestissä on ilmoitettava kirjoittajan nimi, yhteystiedot ja nimimerkki. Sukutarina lähetetään viestin liitteenä doc-, docx- tai rtf-muotoisena tekstitiedostona ja mahdolliset kuvat erillisinä tiedostoina.

Sukutarinat voivat olla pituudeltaan korkeintaan 15 000 merkkiä välilyönteineen. Kirjoittaja voi halutessaan lähettää tarinan yhteydessä enintään kolme siihen liittyvää valokuvaa tai piirrosta. Kirjoittajalla on oltava kuvien ja piirrosten käyttöoikeus.

Suomen Sukututkimusseura julkaisee Sukutarinakilpailuun lähetetyistä teksteistä kokoelman Sukutarinat 2022. Lähettämällä tarinan kilpailuun kirjoittajat antavat Sukututkimusseuralle luvan mahdolliselle julkaisemiselle verkkosivustolla ja julkaisussa. Kaikki kilpailuun lähetetyt sukutarinat tallennetaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, missä ne ovat määräajan kuluttua tutkijoiden käytössä.

Lisätietoja tiedottaja Laura Aho, tiedottaja(at)genealogia.fi, puh. 050 3733 716 (ma–ke klo 11–17).

Sukutarinakilpailu

Proosa
Kustannus Aarni: Rauhatekijä (31.8.2022)

Kustannus Aarnin tämänvuotisen kilpailun otsikko on Rauhantekijä. Kutsumme kaikki suomalaiset kirjailijat ja tavoitteelliset kirjoittajat kirjoituskilpailuun ajatuksista ja tunteista, joita alkuvuoden 2022 uutisvirta on teissä herättänyt. Teksti voi olla niin asiaproosaa kuin fiktiota. Se voi sijoittua historiaan, nykyhetkeen tai tulevaisuuteen. Tekstin genre on vapaa.

Tekstin pituus on oltava minimissään 1000 sanaa, maksimissaan 5000 sanaa, eli kyseessä on novellin/esseen mittainen teksti. Kilpailuaika on 6.4.–31.8, ja teksti lähetetään sähköpostiosoitteeseen rauha2022(at)kustannusaarni.fi. Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä. Huomaa myös, että kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun vain yhden tekstin.

Kilpailun 10–15 voittajatekstiä ja niiden kirjoittajat julkistetaan ja palkitaan Helsingin kirjamessuilla 27.–30.10.2022.

Rauhantekijä-kirjoituskilpailu

Lyhytelokuvan käsikirjoitus
Northern Script (31.8.2022)

Lyhytelokuvien käsikirjoituskilpailu Northern Script on on avoin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa asuville 18&ndasdh;25-vuotiaille nuorille. Kilpailuun osallistuminen ei vaadi aiempaa käsikirjoitustaustaa. Käsikirjoitukset tulee lähettää englanniksi.

Kilpailuun voi osallistua lähettämällä oman lyhytelokuvakäsikirjoituksensa elokuun loppuun mennessä.Kilpailun teemana on tänä vuonna “ideal distance” eli vapaasti suomennettuna “ihanteellinen etäisyys/välimatka”. Aiheen lähestymistavan, käsittelytavan ja tekstin tyylin kirjoittaja saa itse valita. Kilpailun voittaja pääsee osallistumaan elokuvatyöpajaan Norjan NUFF- elokuvafestivaalille kesällä 2020.

Northern Script 2022

Syyskuu 2022

Tieteis- ja fantasianovelli
Portti (1.9.2022)

Tampereen Science Fiction Seura ry:n valtakunnallinen, kaikille avoin tieteis- ja fantasianovellien kirjoituskilpailu. Novellien tulee olla alkuperäisiä, aiemmin julkaisemattomia ja suomenkielisiä. Palkittuja novelleja julkaistaan Tampereen Science Fiction Seura ry:n Portti-lehdessä.

Novellit lähetään A4-arkeille tulostettuina (vain yhdelle puolelle paperia). Suositus 30 riviä/liuska (max. 35 riviä), pituus korkeintaan 40 liuskaa. Numeroi saman novellin liuskat. Novellilla täytyy olla nimi.

Novellit lähetetään nimimerkillä. Liitä mukaan kirjekuori, jonka päällä on nimimerkkisi, novellin nimi ja liuskamäärä, kirjekuoren sisällä henkilötiedot (nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero).

Sama kirjoittaja voi osallistua myös useammalla kuin yhdellä novellilla. Kilpailutöitä ei palauteta, joten niistä on syytä ottaa kopio omaa käyttöä varten.

Novellien tulee olla perillä viimeistään 1.9. Postitusosoite: Tampereen Science Fiction Seura, c/o Raimo Nikkonen, Peltokatu 25-27 C 57, 33100 Tampere. Kuoreen merkitään tunnus: Novellikilpailu 2022.

Novellikilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa Raimo Nikkonen, puh. (03) 2121 262. Sähköposti: portti(at)sci.fi

Portti 2022

Kaunokirjallinen teksti
Aika jättää jälkensä (15.9.2022)

Lapin kirjallisuusseura ry. järjestää kirjoituskilpailun ”Aika jättää jälkensä”. Kirjoita mielikuvitukseen tai tositapahtumiin perustuva teksti (runo, novelli, kertomus, näytelmä), joka liittyy tapahtumaan, joka jättää jälkensä, on jättänyt jälkensä tai tulee jättämään jälkensä.

Kilpailuaika 15.4.–15.9.2022. Kilpailuun voi osallistua enintään kahdella ennen julkaisemattomalla tekstillä jonka pituus on 2–5 liuskaa (fonttikoko 12, rivinväli 1,5). Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä.

Lähetä kilpailuteksti 15.9.2022 mennessä joko sähköpostilla (lapinkirjallisuusseura(at)gmail.com) tai kirjeenä (Runohuone, Valtatie 44, 99100 Kittilä). Merkitse kilpailutekstiin nimimerkkisi. Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi tai kirjekuoreen ”Aika jättää jälkensä”. Kirjoita sähköpostin viestiosioon nimesi ja yhteystietosi ja liitä kilpailuteksti liitetiedostona pdf-muodossa. Kirjeeseen liitä mukaan samalla nimimerkillä varustettu suljettu kuori, joka sisältää nimesi ja yhteystietosi.

Osallistuessasi kilpailuun annat luvan tekstisi julkaisuun Lapin Kirjallisuusseuran foorumeilla.

Lisätietoja: Tuula Saraniemi, Lapin Kirjallisuusseura ry., puh. 040 736 2610, tuula.saraniemi(at)gmail.com.

Aika jättää jälkensä -kilpailu

Kaunokirjallinen teksti
Tivoli (30.9.2022)

Reuna-kustantamo, Pro Kaakon Kirjamessut ry. ja Kymi Libri 2023 -kirjamessut järjestävät kirjoituskilpailun, jonka kantavana aiheena, tavalla tai toisella, on tivoli. Teksti voi olla lyhyttä proosaa, pakina, runo tai vaikkapa sävellettäväksi sopivat laulun sanat.

Kukin kirjoittaja voi osallistua kilpailuun yhdellä, ennen julkaisemattomalla tekstillä. Tekstin enimmäispituus on 15 000 merkkiä (fontista riippuen max 8 A4-arkkia) ja tiedostomuoto joko RTF, Word tai Open Document.

Tekstitiedostot lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen kilpailu(at)reunalla.fi. Tekstitiedostossa ei saa olla kirjoittajan nimeä, vaan kirjoittajan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero ovat joko sähköpostin saatteessa tai erillisenä tiedostona.

Kilpailun järjestäjät:
Reuna Publishing House Oy, info@reunakirja.fi
PRO Kaakon kirjamessut ry, Myllykoskentie 17, 46800 Myllykoski
Kymi Libri 2023 -kirjamessut, info@kymi-libri.fi

Tivoli-kirjoituskilpailu

Lokakuu 2022

ei vielä kilpailuja

Marraskuu 2022

Nuortenromaani
Otavan nuortenromaanikilpailu (1.11.2022)

Tunnetko 2020-luvun nuorten arkea ja elämää? Haluatko saada nuorten äänet kuuluville kaunokirjallisen tekstin avulla? Oletko aina haaveillut nuortenromaanin kirjoittamisesta? Kustannusosakeyhtiö Otava ja Otavan Kirjasäätiö järjestävät nuortenromaanin kirjoituskilpailun.

Tarkoituksena on löytää ansiokas realistinen nuortenromaani, joka on vahvasti kytköksissä meidän aikaamme ja on sovellettavissa myös audiovisuaaliseen muotoon. Kilpailuun osallistuvan tekstin tulee olla kokonainen romaanikäsikirjoitus. Nuortenromaanien lukijat ovat pääasiassa 10–15-vuotiaita.

Kilpailuun voi osallistua suomenkielisellä ja ennen julkaisemattomalla käsikirjoituksella, jonka pituus on noin 90 000–200 000 merkkiä. Kilpailu on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille kirjoittajille, jotka eivät ole ennen julkaisseet kaunokirjallista teosta nuorille.

Kustannusosakeyhtiö Otava julkaisee voittajakäsikirjoituksen syksyllä 2023. Otava varaa oikeuden myös muiden kilpailun kärkeen sijoittuneiden käsikirjoitusten julkaisemiseen. Julkaistavista käsikirjoituksista tehdään erikseen normaali kustannussopimus.

Osallistumisaika on 1.8.–1.11.2022 mennessä. Kilpailun voittaja julkistetaan maaliskuussa 2023.

Lähetä tekstisi sähköpostiviestin liitetiedostona pdf-muodossa osoitteeseen kirjasaatio(at)otava.fi. Kirjoita viestin otsikoksi teksti ”Nuortenromaanikilpailu”. Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä, joten merkitse liitetiedostoon pelkästään nimimerkkisi ja kirjoita nimesi ja yhteystietosi (osoite ja puhelinnumero) varsinaiseen sähköpostisaatteeseen.

Liitä käsikirjoitustiedostosi alkuun lyhyt, korkeintaan yhden liuskan (n. 2000 merkkiä) pituinen sisältösuunnitelma, josta käyvät ilmi juoni, henkilöhahmot ja teema.

Otavan nuortenromaanikilpailu

Romaani
NaNoWriMo (1.–30.11.2022)

National Novel Writing Month (NaNoWriMo) haastaa kirjoittamaan romaanin kuukaudessa. Kyse ei ole varsinaisesta kilpailusta vaan enemmänkin kirjoittamishaasteesta.

Joulukuu 2022

Rikosnovelli
Kouvolan Dekkaripäivät: Viulukotelon salaisuus (31.12.2022)

Kouvolan Dekkaripäivät järjestää kirjoituskilpailun aiheesta ”Viulukotelon salaisuus” suomenkielisille novelleille. Novellin voi nimetä vapaasti ja aihetta saa tulkita laajasti. Tekstien tulee olla ennen julkaisemattomia.

Tekstin suosituspituus on 1000–2000 sanaa. Kirjoita fontilla Arial tai Calibri, käytä fonttikokoa 12 ja rivinväliä 1,5. Tulosta teksti yhdelle puolelle paperia. 4. Käytä nimimerkkiä, mutta liitä mukaan erillisessä suljetussa kirjekuoressa henkilö- ja yhteystietosi: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lähetä novellisi postissa kahtena kappaleena 31.12.2022 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunginkirjasto, PL 33, 45101 Kouvola. Kuoreen merkintä ”Dekkaripäivien kirjoituskilpailu”.

Kilpailu on kaikille avoin. Kirjoituskilpailussa on omat sarjat aikuisille ja alle 18-vuotiaille nuorille. Jos osallistut nuorten sarjaan, kirjoita novellin oikeaan yläkulmaan ”Nuorten sarja”. Jokainen kirjoittaja voi osallistua vain yhdellä novellilla.

Parhaista töistä julkaistaan novellikokoelma Dekkaripäivien julkaisusarjaan. Osallistumalla kilpailuun annat luvan nimesi julkistamiseen, jos novellisi valitaan julkaistavaan kirjaan ja jos voitat palkintoja.

Kouvolan Dekkaripäivien kirjoituskilpailu 2023

Share