Kirjoituskilpailut

Kirjoituskilpailuja 2021–2022

Kirjoituskilpailujen esittelyt on koottu tälle sivulle lyhennettyinä, alkuperäiset kilpailun ohjeet ja säännöt löytyvät kunkin kilpailun linkin takaa. Lue aina varsinaisen kilpailusivun ohjeet ja säännöt huolellisesti ja toimi niiden mukaan.

Syyskuu 2021

Runous (mitallinen)
V. A. Koskenniemen runokilpailu (30.9.2021)

Kirjoitatko mitallisia runoja? Kirjoittajayhdistys Huutomerkki ry julistaa yhteistyössä Oulun kaupunginkirjaston kanssa 28.2. alkaen valtakunnallisen mitallisen runouden kilpailun, jonka tavoitteena on elvyttää mitallisen runouden osaamista ja harrastamista. Kilpailu on avoin suomenkielisille runoille, ja runojen aihe on vapaa.

Mitä on mitallinen runous? Yleensä riimi mielletään mitallisen runouden tuntomerkiksi, mutta mitallinen runo voi olla myös riimitöntä, jolloin runon poljento on tärkeää. Mitallisen runon olemusta voi tutkia esimerkiksi Markku Toivosen kirjasta Laulava hiljaisuus. Runomitat ja V. A. Koskenniemi (Sigillum 2019), lisäksi netistä löytyy helposti asiaa mitallisesta runoudesta. Viime kädessä mitallisen ja vapaamittaisen runon välinen raja on veteen piirretty viiva, ja tuomaristo tekeekin päätöksissään omat ratkaisunsa. Kilpailun ulkopuolelle suljetaan kalevalanmitta, samoin eräät ei-poljennolliset mitat kuten haiku, tanka jne.

Lähetä kilpailuun vähintään viisi (5) mitallista runoa, joita ei aikaisemmin ole julkaistu painettuna. Runot tulee kirjoittaa A4-arkeille (tieto)koneella, ei käsin. Fontti on vapaa, mutta laita kohtuulliset rivivälit. Lähetä jokaisesta liuskasta viisi (5) kopiota.

Laita kaikki runot postiin yhdessä isossa kirjekuoressa ilman lähettäjän nimeä. Lisää kuoreen merkintä ”V. A. Koskenniemi”. Sisällytä samaan kuoreen myös pienempi pelkällä nimimerkilläsi varustettu kirjekuori, jonka sisällä on oikea nimesi sekä yhteystietosi. Merkitse nimimerkki myös jokaiseen runoarkkiin.

Kilpailutöiden on oltava perillä 30.9.2021. Myöhästyneitä töitä ei käsitellä. Runot lähetetään osoitteeseen:
Oulun kaupunginkirjasto
PL 15
90015 Oulun kaupunki

Voittajat julkistetaan marras-joulukuun aikana ja palkintotilaisuus pidetään Oulussa, jos koronatilanne sallii. Voittajille ilmoitetaan tuloksista henkilökohtaisesti. Runoja ei palauteta, joten älä lähetä ainoata käsikirjoitustasi. Järjestäjä ei ole vastuussa, mikäli postin kulussa on ongelmia. Tekijänoikeudellisista syistä kaikki palkintoa tai kunniamainintaa vaille jääneet käsikirjoitukset tuhotaan.

Lisätietoja sähköpostitse yhdistys(at)huutomerkki.fi tai puhelimitse numerosta 040 554 3514.

V. A. Koskenniemen runokilpailu 2021

Lokakuu 2021

Vapaa tekstilaji
Unelmat – kirjoitus- ja mediatallennekilpailu 13–19-vuotiaille (10.10.2021)

Unelmat voivat olla pieniä tai suuria. Ne voivat toteutua pian, joskus tulevaisuudessa tai eivät koskaan. Unelmat houkuttelevat jaksamaan ja puurtamaan. Kannattaako unelmoida, tehdä niiden eteen töitä ja nauttia kun saavuttaa unelmansa? Millaisia unelmia sinulla on? Onko jokin unelmasi kenties jo toteutunut?

Tekstilaji on vapaa. Teksti voi olla esimerkiksi kertomus, satu tai runo. Kilpailuun tarkoitetut tekstit on kirjoitettava koneella ja niiden enimmäispituus on neljä sivua. Tekstin on oltava uusi, aiemmin julkaisematon, tätä kilpailua varten tehty.

Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä. Oma nimi ja yhteystiedot (nimi, ikä, osoite, puhelinnumero ja sähköposti) tallennetaan erilliseen tiedostoon. Tiedostomuodoksi käy .doc, .txt ja pdf. Tiedoston nimeksi oma nimimerkki.

Alle 18-vuotiaiden tekstejä voidaan julkaista kirjoittajan omalla nimellä vain huoltajan luvalla.

Voit myös osallistua tekemällä yksin tai ystävien kanssa vapaamuotoisen video- tai äänitallenteen aiheesta Unelmat. Videon tai äänitteen maksimipituus on 7 minuuttia. Maksimitiedostokoko videoille on 250 Mt ja muille tiedostomuodoille 25 Mt.

Kilpailuaika on 3.9.–10.10.2021. Voittajakirjoitukset julkaistaan IBBY Finlandin verkkosivulla ja Virikkeitä-lehdessä. Lastenkirjainstituutti ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto voivat julkaista kilpailutöitä tai otteita kirjoituksista omilla verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan.

Unelmat, kirjoitus- ja mediatallennekilpailu

Kummitusjuttu / kauhuraapale
Kirjoita jos uskallat (18.10.2021)

Kirjalitan ja Haamu Kustannuksen kirjoituskilpailu “Kirjoita jos uskallat” on suunnattu 5.–6. luokan oppilaille (kummitusjuttu, korkeintaan 2000 merkkiä) ja yläkoululaisille (kauhuraapale, tasan sata sanaa).

Tekstin on oltava uusi, aiemmin julkaisematon, tätä kilpailua varten tehty. Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä. Omat yhteystiedot palautetaan erillisessä tiedostossa. Kilpailuteksti palautetaan sähköisessä muodossa Webropoliin.

Kirjoita jos uskallat

Marraskuu 2021

Romaani
NaNoWriMo (1.–30.11.2021)

National Novel Writing Month (NaNoWriMo) haastaa kirjoittamaan romaanin kuukaudessa. Kyse ei ole varsinaisesta kilpailusta vaan enemmänkin kirjoittamishaasteesta.

Joulukuu 2021

Pohtiva tai kantaaottava aineistopohjainen teksti
Suomalainen kirjoituskilpailu 2021 lukiolaisille (6.12.2021)

Suomalaisen kirjoituskilpailun 2021 teemana on “koulutusta, osaamista ja demokratiaa”. Kilpailuaiheiden toivotaan innostavan lukiolaisia pohtimaan osaamisen ja koulutuksen merkitystä demokraattisen ja toimivan yhteiskunnan ja yksilön kannalta. Tutustu tehtäviin. Kirjoitukset voidaan tuottaa äidinkielen ja kirjallisuuden, historian tai yhteiskuntaopin kursseilla. Kirjoitusten arvioinnissa painottuvat kirjoittajan kyky tarkastella aihettaan kiinnostavista näkökulmista, rajata tarkastelu onnistuneesti, hyödyntää oppimaansa ja tietolähteitä sekä käyttää suomen kieltä aiheeseen sopivalla tavalla.

Kilpailu on tarkoitettu kaikille lukion opiskelijoille. Kukin opettaja voi postittaa kolme parhaaksi katsomaansa kirjoitusta kilpailuun viimeistään itsenäisyyspäivää seuraavana arkipäivänä. Työt lähetetään verkkolomakkeella.

Lomakkeeseen merkitään kilpailuaiheen numero, kirjoituksen otsikko, opiskelijan nimi, lukion nimi ja osoite sekä ohjaavan opettajan nimi ja yhteystiedot. Opettajaa pyydetään myös merkitsemään lomakkeeseen koulussa kilpailuun osallistuneiden kokonaismäärä.

Kukin opettaja voi lähettää kolme parhaaksi katsomaansa kirjoitusta kilpailuun.

Suomalainen kirjoituskilpailu 2021

Mikä tahansa kaunokirjallisuuden laji
Kirjalliset ystävät -kirjoituskilpailu (31.12.2021)

Kustantamo S&S:n kirjoituskilpailu Kirjalliset ystävät hakee uutta kotimaista kaunokirjallisuutta ystävyydestä, ystävyyden voimasta ja merkityksestä, kipeydestä, ilosta ja surusta. Käsikirjoitus saa edustaa mitä tahansa kaunokirjallisuuden lajia. Ensimmäisessä vaiheessa kilpailuun osallistutaan lähettämällä postitse tekstinäyte sekä sisältösuunnitelma. Toisessa vaiheessa finalistit työstävät käsikirjoitustaan valmiiksi saamansa palautteen avulla. Kilpailuun voivat osallistua sekä uudet kirjoittajat että jo julkaisseet kirjailijat.

Kirjoita
1) noin 50 viimeisteltyä liuskaa (noin 2200 merkkiä per liuska) ja
2) sisältösuunnitelma (1–3 liuskaa).
Huomaathan, että kokonaisia käsikirjoituksia ei ensi vaiheessa oteta vastaan.

Raati arvostaa erityisesti hyvää aloitusta, mutta näyte saa olla toisestakin kohdasta käsikirjoitusta. Sisältösuunnitelmassa esitellään mahdollisimman valaisevasti kokonaisen käsikirjoituksen sisältö (genre, mahdollinen juoni tai henkilöhahmot, rakenne, teemat).

Kilpailun toisessa vaiheessa finalistit lähettävät kustantamoon raadin palautteen perusteella muokkaamansa kokonaisen käsikirjoituksen, joista valitaan paras tai parhaat. Tästä vaiheesta annetaan tarkemmat ohjeet finalisteille.

Valitse nimimerkki. Tulosta kilpailuehdotuksesi eli 50 liuskaa sekä sisältösuunnitelma, muista numeroida sivut. Varusta tulosteen jokainen sivu valitsemallasi nimimerkillä. Liitä mukaan suljettu kirjekuori, joka sisältää nimesi ja yhteystietosi. Kirjoita tämän kuoren päälle nimimerkki. Lähetä kilpailuehdotuksesi viimeistään 31.12.2021 (postileima riittää) osoitteeseen
Kustantamo S&S, PL 870, 00101 HELSINKI

Ensimmäisen vaiheen teksteistä valitaan 4–6 parasta toiselle kierrokselle. Finalisteihin otetaan yhteyttä alkuvuodesta 2022, ja he saavat esiraadilta palautetta, jonka avulla kokonaista käsikirjoitusta muokataan ja kirjoitetaan.

Kilpailun voittaja tai voittajat julkistetaan lokakuussa 2022.

Kustantamo S&S: Kirjalliset ystävät -kirjoituskilpailu

Tammikuu 2022

Romaani (viihdekirjallisuus)
Ihanat kirjat -kilpailu (31.1.2022)

Otava, Karisto, Supla ja Otavan Kirjasäätiö julistavat Ihanat kirjat -kirjoituskilpailun, jossa etsitään uutta viihdekirjallisuuden tähteä ja tunteita herättävää romaanikäsikirjoitusta. Aihe on vapaa, ja tyyli voi olla esimerkiksi feel-goodia, maalaisromantiikkaa, huumoria, historiallista romantiikkaa, chick litiä tai romanttista jännitystä. Kilpailu on avoin kaikille, ja siihen voivat osallistua niin esikoiskirjailijat kuin jo aiemmin kirjoja julkaisseet.

Kilpailussa haetaan käsikirjoituksia, jotka ovat pituudeltaan noin 150 000–200 000 merkkiä eli äänikirjana noin 3–4 tunnin mittaisia.

Potentiaalisimpia tekstejä työstetään yhdessä kirjoittajien kanssa. Finalisteiksi valikoituneiden kirjoittajien kanssa tehdään digitaalista julkaisua koskeva kustannussopimus, ja nämä teokset julkaistaan äänikirjoina Supla+-palvelussa kesäkuussa 2022. Kuulijat äänestävät parhaimmistosta voittajan, joka julkistetaan elokuussa 2022. Parhaiten menestyneistä teoksista tehdään myöhemmin mahdollisesti myös printtikirja. Asian ratkaisee menestys äänikirjana.

Käsikirjoitus tulee jättää viimeistään 31.1.2022 osoitteessa supla.fi/haluatkokirjailijaksi

Ihanat kirjat -kilpailu

Share