UKK

Usein kysyttyjä kysymyksiä

En halua kirjailijaksi. Kannattaako edes hakea kirjoittajalukioon?

Ilman muuta! Emme ole kirjailijalukio vaan kirjoittajalukio; meillä opit monipuolisesti erilaisia kirjoittamisen taitoja, joista on hyötyä arjessa, opiskelussa ja työelämässä, ja löydät itsestäsi uusia puolia sanankäyttäjänä.

Haluan kirjailijaksi. Kannattaako lähteä lukioon Orivedelle asti? Kyllähän joka lukiossa äidinkieltä opiskellaan.

Totta, äidinkieltä opiskellaan joka lukiossa – mutta puhtaasti kirjoittamiseen keskittyviä kursseja on vähemmän. Orivedellä kirjoittajalukiossa pääset opiskelemaan kirjoittamisen taitoja joka viikko ykkösvuoden alusta abivuoden lukulomaan saakka. Opit hallitsemaan eri tekstilajeja ja ‑tyylejä, karaistut palautteen vastaanottajana ja saat runsaasti työkaluja omaan kirjoittamiseen ja kirjoittamisprosessin hallintaan – juuri niihin asioihin, joita kirjailija tarvitsee. Kirjoittajalukion opinnoissa opit kirjoittamalla.

Miten kirjoittajalukio eroaa muista lukioista, joissa on luovan kirjoittamisen kursseja?

Kirjoittajalukiossa kirjoittamisen opinnot ovat mittava ja monipuolinen opintokokonaisuus, johon kuuluu 28–38 opintopistettä kirjoittamisen opintoja. Kirjoittajalukiossa on mahdollisuus todella syventyä kirjoittamisen opintohin. Et tee pelkästään sanataideharjoituksia, vaan tarkastelet kirjoittamista ja tekstien tuottamista monesta eri näkökulmasta ja harjoittelet eri tekstilajeja ja ‑tyylejä. Kirjoittajalukiossa saat runsaasti henkilökohtaista ohjausta.

Haluan kirjoittaa vain runoja/fantasiaa/käsikirjoituksia/[täydennä itse]. Miksi kirjoittajalukiossa on pakko opiskellaa draamaa / runojen rustaamista / journalistisia tekstejä / [täydennä itse]?

Kirjoittajalukion opinnot on suunniteltu niin, että kaikki kirjoittamisen osa-alueet tukevat toisiaan ja rakentavat yhdessä monipuolisia kirjoittamisen taitoja. Esimerkiksi vannoutuneelle tarinoiden ja kertovien tekstien kirjoittajalle muut kirjoittamisen lajit antavat tarpeellisia taitoja: Lyriikka ei ole vain runoilua vaan herkistymistä sanoille ja rytmeille, draamassa opit paitsi kirjoittamaan näytelmiä myös rakentamaan henkilöitä, tarinan kaaria ja jännitteitä sekä kirjottamaan dialogia. Asiakirjoittamisen kursseilla harjaannut jokapäiväisten tekstilajien tuottajana.

Asun kaukana enkä voi muuttaa Orivedelle. Voinko mennä lähilukiooni ja opiskella kirjoittajalukion kurssit verkossa tai itsenäisinä opintoina?

Kirjoittajalukion opinnoissa yhtä tärkeää kuin oma kirjoittaminen on ryhmän tuki ja palaute. Jotta kirjoittajalukion opettaja voi opettaa kirjoittajia täysipainoisesti ja yksilöllisesti, hänen täytyy oppia tuntemaan opiskelijansa. Tämän vuoksi kirjoittajalukion opintoja ei tarjota verkko-opintoina tai itsenäisesti suoritettavina kursseina.

Jos sydämesi palaa kirjoittamiselle, pohdi vielä, voisitko muuttaa Orivedelle opiskelemaan. Asuminen Orivedellä on edullista. Kaupunki tukee opiskelijoita, jotka vuokraavat huoneen soluasunnosta Oriveden Kampukselta. Kaupunki tukee muualta Orivedelle muuttaneiden kotimatkoja: kaupunki hyvittää kahden kuukausittaisen edestakaisen kotimatkan kulut, jotka tehdään julkisilla kulkuneuvoilla. Lue lisää Oriveden lukion sivustolta.

Voinko vaihtaa Orivedelle kirjoittajalukioon toisesta lukiosta vasta toisena tai kolmantena vuonna?

Ei ole poissuljettua vaihtaa toisesta lukiosta kirjoittajalukioon myöhemmin opintojen aikana. On kuitenkin hyvä muistaa, että kirjoittajalukion opinnot on rakennettu opiskeltavaksi kolmessa vuodessa. Jos siis haluat vaihtaa kirjoittajalukioon ensimmäisen lukiovuoden jälkeen, opiskelet lukio-opintoja vähintään neljä vuotta.

On myös hyvä huomata, että opinnot on optimoitu siten, että kirjoittajalukiossa ensimmäisenä vuonna käydään sekä lukion ensimmäisen vuoden pakolliset opintojaksot että kirjoittajalukion ensimmäisen vuoden opinnot. Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opintoja yhdistävää lukujärjestystä on hankala rakentaa sellaiseksi, että toisen vuoden pakolliset opinnot ja kirjoittajalukion ensimmäisen vuoden opinnot eivät menisi päällekkäin ainakin joissain jaksoissa.

Kirjoittajalukioon voidaan ottaa muualta vaihtavia opiskelijoita vain, jos linjalla on yhteishaun valintojen jälkeen tilaa. Sama pätee yleislukion opiskelijoihin: he voivat valita kirjoittajalukion opintojaksoja, mikäli opiskeluryhmissä on tilaa.

Minne jatko-opintoihin kirjoittajalukion jälkeen?

Minne vain! Lukio antaa kelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Kirjoittajalukiosta saat erinomaiset lähtökohdat jatkaa kirjoittamisen opintojen parissa, mutta yhtä lailla kirjoittajalukion opinnot auttavat muidenkin alojen opinnoissa – lähes alalla kuin alalla tarvitaan tätä nykyä monipuolisia kirjoittamisen taitoja.

Monet suuntaavat opiskelemaan kirjallisuutta tai muita kulttuurialoja, suomea tai vieraita kieliä, viestinnän aloja. Monet tähtäävät opettajiksi tai media-alalle, mutta yhtä lailla kirjoittajalukiolaisen voi löytää opiskelemasta ravintola- tai terveydenhuoltoalaa, markkinointia tai yhteiskuntatieteitä.

Jatkatpa mihin tahansa, kirjoittajalukiosta olet saanut kirjoittamisen työkalut, joita voit hyödyntää kaikessa opiskelussa, työssä ja siviilielämässä.

Share