Oma ilmaisu ja oman kirjoittajuuden kehittäminen

Oma ilmaisu ja oman kirjoittajuuden kehittäminen

KIO1 Kirjoittajan työ

Kurssilla tutustutaan kirjoittajan työhön ja itsensä kehittämiseen kirjoittajana vierailujen ja opintoretkien avulla. Kurssi kestää koko lukion ajan. Kurssiin sisältyy kirjoittaja- ja kirjailijavierailuja, käyntejä kirjallisuustapahtumissa, tutustumista kirjallisuuden kustantamiseen, erilaisten tekstien julkaisemiseen ja kirjoittajaverkostoihin sekä mahdollisuuksiin opiskella kirjoittamista. Kurssin tavoitteena on antaa laaja, realistinen kuva kirjoittajan työstä ammattina tai ammattimaisena sivutyönä. Lisäksi kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia rakentaa omaa kirjoittajaidentiteettiään ja työkaluja ammattikirjoittajana työskentelemiseen.

KIO2–KIO3 Oman tekstin työstäminen

Kahden kurssin laajuisen kokonaisuuden aikana valmistetaan oma tekstikokonaisuus, esimerkiksi novellikokoelma, pienoisromaani, runokokoelma, näytelmä, kuunnelma tai käsikirjoitus, lavea asiateksti tai kokoelma suppeampia asiatekstejä tahi jokin muu tekstikokonaisuus. Tekstikokonaisuutta työstetään lukuvuoden ajan, osin ohjatusti, osin itsenäisesti.
Kurssisuorituksessa edellytetään aktiivista osallistumista, työskentelyä tukevien tehtävien tekemistä, palautteenantoa muille ryhmän jäsenille sekä oman työn ja työskentelyn reflektointia. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan pitkäjänteistä kirjoittamisprosessia sekä harjoittaa tekstin päämäärätietoisen työstämisen taitoja.

KIO4 Julkaiseminen

Kurssilla tutustutaan kustannustoimittamiseen ja julkaisuprosessiin sekä perehdytään omakustanteen tekemiseen ja siihen liittyviin asioihin, kuten tarjouspyyntöjen tekemiseen, teoksen taittoon ja painatukseen sekä markkinointiin.

KIO5 Yhteisöllinen kirjoittaminen

Kurssilla perehdytään yhteisöllisen kirjoittamisen käytäntöihin ja harjoitellaan ryhmässä kirjoittamisen pelisääntöjä. Kurssilla opiskelijat tuottavat yhdessä kirjoitetun kokonaisteoksen.

Share