Lyriikka

Lyriikka

KIL1, KIL2 Lyriikka

Kurssilla sukelletaan lyriikan maailmaan harjoitusten, esimerkkien ja analyysin avulla, niin itse kirjoittaen kuin muiden tekstejä kommentoiden.
Kursseilla tutustutaan lyriikan monimuotoisuuteen ja runoilmaisun tekniikoihin. Kahden kurssin laajuinen kokonaisuus harjoittaa ja kehittää lyriikan kirjoittamisessa tarvittavia taitoja, perehdyttää erityyliseen runouteen ja runoudelle tyypillisten piirteiden rakentamiseen. Kurssilla tehdään erilaisia tuntiharjoituksia, kirjoitetaan omia runoja ja työstetään niitä palautteen pohjalta. Tavoitteena on kehittää opiskelijan runoilmaisua.
Lyriikan kurssien KIL1 ja KIL2 suorittaminen edellyttää kurssin KIY1 Kirjoittamisen perusteet suorittamista hyväksytysti.

KIL3 Laululyriikka

Kurssilla perehdytään laululyriikkaan ja sen erityispiirteisiin harjoitusten, esimerkkien ja analyysin avulla, niin itse kirjoittaen kuin muiden tekstejä kommentoiden. Kurssilla paneudutaan laulunsanoitusten kirjoittamisen tekniikkaan sekä sanoituksen ja musiikin rakenteen yhtenevyyteen. Kurssilla tehdään erilaisia tuntiharjoituksia, kirjoitetaan omia laulunsanoja ja työstetään niitä palautteen pohjalta. Tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoa kirjoittaa sanoituksia lauluihin.

Share