Kirjoittamisen yleiskurssit

Kirjoittamisen yleiskurssit

KIY1 Kirjoittamisen perusteet

Kurssilla tutustutaan tekstilajeja yhdistäviin kirjoittamisen osa-alueisiin. Kurssilla tarkastellaan kaunokirjallisuuden piirteitä (esimerkiksi dialogia, juonta, teemaa, kuvausta) ja asiakirjoittamisen elementtejä (esimerkiksi tekstin rakenne, otsikointi). Lisäksi kurssilla harjoitellaan lyriikan perusteita. Kurssilla paneudutaan kirjoittamisen tekniikoihin, raakatekstin kirjoittamiseen, tekstin prosessointiin ja muokkaukseen sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kirjoittamisen opintoihin.

KIY2 Kieli, tyyli ja kirjoittaminen

Kurssilla tutkitaan kielenkäytön kysymyksiä kirjoittamisen ja tyylin näkökulmasta. Kurssilla pohditaan sitä, miten kielenkäyttö vaihtuu eri konteksteissa, kielellä luodaan merkityksiä ja ilmaisuun saadaan voimaa. Kurssilla sovelletaan yleiskielen sääntöjä käytännön kirjoittamiseen. Kurssi tukee kaikenlaista kirjoittamista. Tavoitteena on herkistää opiskelijan kielikorvaa, tehdä opiskelija tietoiseksi kielen eri rekistereistä ja kielenkäytön eroista eri tekstilajeissa ja genreissä. Kurssi tukee oman tyylin löytämistä ja rakentaa kykyä tuottaa omaäänistä tekstiä.

Share