Draama

Draama

KID1 Draaman perusteet
KID2 Draaman jatkokurssi

Kursseilla uppoudutaan draaman maailmaan harjoitusten, esimerkkien ja analyysin avulla, niin itse kirjoittaen kuin muiden tekstejä kommentoiden.
Kursseilla tutustutaan esitettäväksi tarkoitettujen tekstien eri lajeihin ja näytelmäkirjallisuudelle ominaisiin elementteihin. Kahden kurssin jatkumo harjoittaa ja kehittää pitkäjänteisesti draaman ja käsikirjoitusten kirjoittamisessa tarvittavia taitoja, vertaispalautteen antamista ja saadun palautteen hyödyntämistä. Kurssilla tehdään erilaisia tuntiharjoituksia, kirjoitetaan omia tekstejä ja työstetään niitä palautteen pohjalta. Tavoitteena on kehittää opiskelijan dramaturgista ajattelua.
Draaman jatkokurssin KID2 suorittaminen edellyttää, että kurssi KID1 Draman perusteet on suoritettu hyväksytysti.

KID3 Käsikirjoituksesta esitykseksi

Kurssilla tarkastellaan draamaa esittävänä taiteena. Kurssilla vertaillaan käsikirjoituksia ja käsikirjoitusten toteutuksia sekä perehdytään prosessiin, jossa käsikirjoitus muotoutuu valmiiksi esitykseksi. Kurssilla kirjoitetaan käsikirjoitus, jota työstetään palautteen pohjalta.
Kurssin KID3 Käsikirjoituksesta esitykseksi suorittaminen edellyttää, että kurssit KID1 Draaman perusteet ja KID2 Draaman jatkokurssi on suoritettu hyväksytysti.

Share