Asiakirjoittaminen

Asiakirjoittaminen

KIA1 Mediakirjoittaminen

Kurssilla tutustutaan mediakirjoittamiseen harjoitusten, esimerkkien ja analyysin avulla, niin itse kirjoittaen kuin muiden tekstejä kommentoiden.
Kurssilla perehdytään journalistisiin tekstilajeihin ja toimitustyön käytäntöihin. Kurssilla harjoitellaan lähteiden käyttöä, haastattelujen tekemistä ja journalististen tekstilajien kirjoittamista.
Kurssilla tehdään erilaisia tuntiharjoituksia, kirjoitetaan tekstejä ja työstetään niitä palautteen pohjalta. Tavoitteena on kehittää opiskelijan journalististen tekstityyppien hallintaa.

KIA2 Verkkokirjoittaminen

Kurssilla paneudutaan verkkokirjoittamisen erityispiirteisiin ja vaatimuksiin. Kurssilla pohditaan niin verkkosivustojen, blogien kuin sosiaalisen median eroja kirjoittamistekniikassa ja jokaisen median omia erityisvaatimuksia. Kurssilla tehdään erilaisia tuntiharjoituksia, kirjoitetaan verkkotekstejä ja työstetään niitä palautteen pohjalta. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää verkkotekstien kirjoittamistekniikan vaatimukset.

KIA3 Tutkiva kirjoittaminen

Kurssilla perehdytään asiakirjoittamiseen ja tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin, kuten tieteen popularisointiin. Keskeistä on harjoittaa tiedon etsimisen taitoja ja lähteiden hyödyntämistä. Kurssilla korostuvat monilukutaidon osa-alueet, monimediaisuus, ryhmäkirjoittaminen ja palautteen antaminen. Kurssin kirjoitustehtäviä voidaan integroida reaaliaineiden opintoihin. Kurssilla kirjoitetaan asiatekstejä ja työstetään niitä palautteen pohjalta. Tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä käydä tekstissä dialogia lähteiden kanssa. Kurssin opinnot vahvistavat ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa tarvittavia kirjoittamisen taitoja.

Share