Kirjoittamisen opinnot

Kirjoittamisen opinnot

Kirjoittajalukio antaa runsaasti opetusta käytännön kirjoittamisessa. Lisäksi perehdyt syvemmin monenlaiseen kaunokirjallisuuteen ja asiateksteihin.

Kirjoittajalukio kokoaa yhteen kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta kiinnostuneita opiskelijoita eri puolilta Suomea. Keskeistä opinnoissa on laventaa omaa kirjallista ilmaisua kirjoitusharjoitusten ja tekstien tutkimisen kautta. Kirjoittamisopinnoissa keskustellaan teksteistä yhdessä muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa.

Kirjoittajalukiolaiset osallistuvat myös kirjailijavierailuihin, joissa kirjoittamisen ammattilaiset kertovat työstään.

Kirjoittamisen kurssit

Kirjoittajalukion kurssit OPS 2016 (pdf)

Kirjoittamisen opinnoissa opiskellaan kirjoittamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Opintoihin sisältyy

  • proosaa (tarinoita, kertomuksia, novelleja)
  • draamaa (näytelmiä, kuunnelmia, käsikirjoituksia)
  • lyriikkaa (runoja, loruja, laululyriikkaa)
  • asiakirjoittamista (journalistisia tekstejä, verkkokirjoittamista, tutkivaa kirjoittamista)

Proosa

Proosakursseilla tutustutaan kertomakirjallisuuden eri lajeihin sekä lukemalla tekstejä että kirjoittamalla itse. Kursseilla tehdään nopeita tuntiharjoituksia ja työskennellään pitkäjänteisesti tekstien parissa.

Draama

Draamakursseilla perehdytään muun muassa näytelmän ja kuunnelman kirjoittamiseen sekä dramatisointiin. Kurssilla hiotaan erityisesti dialogin kirjoittamisen taitoa.

Lyriikka

Lyriikkakursseilla tutustutaan runouteen kaunokirjallisuuden lajina. Kurssilla harjoitellaan mitallisen ja vapaamittaisen runon kirjoittamista, kielikuvia ja muita runouden erityispiirteitä.

Asiakirjoittaminen

Asiakirjoittamisen kursseilla perehdytään journalistisen tekstin kirjoittamiseen, verkkokirjoittamisen erityispiirteisiin sekä tutkivaan kirjoittamiseen. Tavoitteena on löytää oma, persoonallinen tapa kirjoittaa asiatekstiä. Kurssien sisältö antaa valmiuksia jatko-opintoihin.

Oman tekstin kehittäminen

Opiskelija voi valita oman tekstin kehittämisen kurssit. Kurssikokonaisuuden tavoitteena on työskennellä pitkäjänteisesti oman tekstin parissa. Opiskelija voi valita tekstilajikseen proosan, draaman, lyriikan tai asiatekstit, ja hän työstää kurssien aikana omaa tekstiään kohti julkaisuvalmista kokonaisuutta.

Share