Kirjoituskilpailut

Kirjoituskilpailuja 2022

Kirjoituskilpailujen ja kirjoituskutsujen esittelyt on koottu tälle sivulle lyhennettyinä, alkuperäiset ohjeet ja säännöt löytyvät kunkin kilpailun tai kirjoituskutsun linkin takaa. Lue aina varsinaisen kilpailusivun ohjeet ja säännöt huolellisesti ja toimi niiden mukaan.

Heinäkuu 2022

Kesäteatterinäytelmä
Majaoja-näytelmäkirjoituskilpailu (31.7.2022)

Majaoja-näytelmäkirjoituskilpailu kesäteatteriteksteille Majaoja-säätiö julistaa uusien kesäteatterinäytelmien kirjoituskilpailun ennen julkaisemattomille teksteille. Näytelmässä on mahdollista käyttää myös musiikkia. Kilpailu on avoin kaikille.

Nimimerkillä varustetut näytelmätekstit lähetetään pdf-tiedostona osoitteeseen ritva.tiainen(at)majaoja-saatio.fi. Tämän lisäksi kilpailuun osallistujat täyttävät sivulta www.majaoja-saatio.fi löytyvän kilpailuilmoittautumisen.

Säätiö lähettää näytelmätekstit nimimerkillä varustettuna säätiön valitsemille tuomareille. Majaoja-säätiön hallitus valitsee palkittavat tuomariston esityksen mukaan. Tekijänoikeudet säilyvät kirjoittajalla.

Näytelmätekstien ja kilpailuilmoittautumisten tulee olla perillä 31.7.2022 mennessä. Vain ohjeiden mukaan ja määräajassa toimitetut kilpailuilmoittautumiset huomioidaan. Voittajat julkistetaan marraskuun 2022 loppuun mennessä.

Majaoja-näytelmäkirjoituskilpailu kesäteatteriteksteille

Vapaa tekstilaji
Töölön kirjasto: Kohtaamisia (31.7.2022)

Töölön kirjasto järjestää kaikille avoimen kirjoituskilpailun, jonka teemana on Kohtaamisia. Kirjoituskilpailuun voi osallistua kuka tahansa mistä päin Suomea tahansa. Kirjoituskielinä ovat suomi ja ruotsi.

Tekstit voivat olla muodoltaan ja lajiltaan mitä vain, kunhan ne liittyvät Kohtaamisia–teemaan. Tuotosten enimmäispituus on 5 sivua. Kirjoittamisaikaa on 31.7.2022 saakka.

Palkitut tekstit julkaistaan Töölön kirjasto Helmet-verkkosivuilla. Kirjasto pidättää oikeuden julkaista kilpailutekstejä veloituksetta.

Kilpailuteksti (pdf-muodossa) lähetetään sähköpostilla osoitteeseen toolon_kirjasto(at)hel.fi tai postitetaan osoitteella Töölön kirjasto/Kirjoituskilpailu, Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki.

Lähetä kilpailutekstin mukana seuraavat tiedot: nimi, ikä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Kilpailun tuomaristo käsittelee kilpailutyöt nimettöminä.

Töölön kirjaston kirjoituskilpailu ”Kohtaamisia”

Elokuu 2022

Selkokielinen novelli
Ilo-kirjoitusilpailu (14.8.2022)

Selkokeskus ja Oppimateriaalikeskus Opike julistavat Ilo-kirjoituskilpailun Kehitysvammaliiton 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kilpailuun voi osallistua selkokielisellä novellilla, jota ei ole julkaistu aiemmin. Novellin aiheena on ilo ja ajateltuna lukijana selkokieltä tarvitseva nuori aikuinen tai aikuinen.

Ilo-kirjoituskilpailu on valtakunnallinen ja kaikille avoin. Opike julkaisee voittajateksteistä selkokielisen novellikokoelman. Raati kiinnittää erityistä huomiota siihen, kuinka hyvää, rikasta ja omaperäistä selkokieltä kilpailijoiden novelleissa käytetään.

Jokainen voi osallistua kilpailuun yhdellä selkokielisellä novellilla. Kilpailijat ovat vastuussa siitä, että he ovat itse kirjoittaneet novellin ja ettei teksti loukkaa kenenkään tekijänoikeutta.

Novellin pitää edustaa hyvää selkokieltä ja sen täytyy olla rivitetty selkokielen periaatteiden mukaan. Kilpailuun toivotaan myös novelleja, jotka on kirjoitettu kaikista helpoimmalla selkokielellä.

Novellin aiheena on tavalla tai toisella ilo, ja sen pitää olla suunnattu selkokieltä tarvitseville nuorille aikuisille tai aikuisille. Novellilla pitää olla nimi. Novellin pituus on 1–3 A4-sivua. Fonttikoko on 12 ja riviväli on 1.

Kilpailuaika on 1.4.–14.8.2022. Novelli pitää lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen ella.airaksinen(at)kvl.fi. Kirjoita sähköpostin otsikkokenttään ”Ilo-kirjoituskilpailu”. Hyväksyttyjä novellin tiedostomuotoja ovat Word, Google Docs ja pdf. Novellitiedostossa ei saa olla kirjoittajan nimeä tai yhteystietoja. Kun lähetät tekstin, kirjoita sähköpostin viestikenttään yhteystietosi ja esittele itsesi lyhyesti, parilla rivillä.

Novellia ei saa lähettää selkokirjatyöryhmälle selkotunnustarkistukseen etukäteen. Opikkeen kustantamalle novellikokoelmalle tehdään tunnustarkistus kokonaisuutena ennen julkaisua.

Voittaja julkistetaan selkokirjaseminaarissa keskiviikkona 28.9.2022. Seminaaria voi seurata Helsingin keskustakirjasto Oodissa tai etänä. Kilpailutöitä ei palauteta eikä niistä saa palautetta.

Lisätietoja suunnittelija / selkokirjatyöryhmän sihteeri Ella Airaksinen, ella.airaksinen(at)kvl.fi, 050 309 8466.

Ilo-kirjoituskilpailu

Spekulatiivinen fiktio, novelli
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kirjoituskilpailu (15.8.2022)

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto sekä Oulun kirjailijaseura ry järjestävät avoimen kirjoituskilpailun kaikille, jotka eivät ole julkaisseet omaa kaunokirjallista teosta (omakustanteet ja antologiat eivät ole este osallistumiselle). Kilpailuun lähetettävien töiden tulee olla ennen julkaisemattomia ja palkitsemattomia (koskee myös omakustanteita ja antologioita).

Kirjoitusten aihe on spekulatiivinen fiktio, joka kuvaa arkitodellisuudesta poikkeavaa vaihtoehtoista maailmaa (esimerkiksi fantasia, scifi, yliluonnollinen kauhu).

Suomenkieliset tekstit varustetaan nimimerkillä ja lähtetään word-, odt- tai rtf-muodossa sähköpostin liitteenä 15.8.2022 mennessä osoitteeseen kirjoituskilpailu.pp(at)gmail.com. Sähköpostin aihekenttään laitetaan merkintä Kirjoituskilpailu. Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköposti) kirjoitetaan sähköpostin viestikenttään.

Yhdeltä kilpailijalta hyväksytään kilpailuun yksi teksti, jonka maksimipituus on 3 liuskaa. Voittajat ja parhaista teksteistä tehty kooste julkistetaan talven 2022–2023 aikana kesäyliopiston kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoa Merja Kuure, koulutussuunnittelija
merja.kuure(at)pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2203

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kirjoituskilpailu

Monologi
Tunti aikaa (19.8.2022)

Valtimonteatteri etsii kirjoituskilpailun kautta kuutta 15 minuutin mittaista monologitekstiä. Valituista, kilpailun voittaneista kuudesta monologista Valtimonteatteri muodostaa episodinäytelmän, joka on osana vuoden 2023 ohjelmistoa.

Teemana on ”Tunti aikaa”. Tyyli ja genre ovat tyystin vapaat. Kirjoittaa voi mitä vain teeman inspiroimana. Pituutena 15 minuuttia.

Tekstien tulee olla uusia, esitysvalmiita ja ennen julkaisemattomia.

Käsikirjoituskilpailu on ensisijaisesti suunnattu ammattilaiskäsikirjoittajille ja -dramaturgeille, sekä ammattiin opiskeleville.

Lisätietoa Mona Kortelampi, teatterinjohtaja p. 045 195 8355 (1.8.–19.8.2022, arkisin ma–pe 10–14)

Valtimonteatteri etsii monologitekstiä

Lyhytelokuvan käsikirjoitus
Northern Script (22.8.2022)

Lyhytelokuvien käsikirjoituskilpailu Northern Script on on avoin Pohjoismaissa asuville 18&ndasdh;29-vuotiaille nuorille. Kilpailuun osallistuminen ei vaadi aiempaa käsikirjoitustaustaa. Käsikirjoitukset voi kirjoittaa omalla pohjoismaisella äidinkielellään.

Kilpailuun voi osallistua lähettämällä oman lyhytelokuvakäsikirjoituksensa 22.8.2022 mennessä. Kilpailun teemana on tänä vuonna “temptation”. Aiheen lähestymistavan, käsittelytavan ja tekstin tyylin kirjoittaja saa itse valita.

Käsikirjoituksen maksimipituus 10 sivua, fontti Courier 12 pt. Tekstin kirjoittamiseen voi käyttää käsikirjoitusohjelmaa, joka muotoilee tekstin suoraan käsikirjoitusformaattiin. Formaattia olennaisempaa on sisältö.

Käsikirjoitus lähetetään pdf-muodossa, kansilehdellä on kirjoittajan nimimerkki. Kirjoittajan oikea nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika) lähetetään sähköpostissa, ei pdf-tiedostossa.

Käsikirjoitukset lähetetään 22.8.2022 mennessä Mediakasvatuskeskus Metka ry:hyn johanna.lappalainen(a)mediametka.fi.

Northern Script 2022

Sukutarina
Suomen Sukututkimusseura (28.8.2022)

Suomen Sukututkimusseura julistaa kirjoituskilpailun Sukutarinakilpailu 2022. Kilpailulla etsitään asiakirja-aineistoon, muistitietoon tai omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia tarinoita, jotka kertovat henkilöiden ja perheiden vaiheista. Sukutarinoissa voi olla myös fiktiivisiä piirteitä, vaikka ne kertovat historiallisista henkilöistä ja todellisista tapahtumista. Kirjoittaja voi itse valita tarinansa näkökulman, tyylin ja luonteen. Tarinat voi kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Sukutarinakilpailu 2022 on avoin kaikille. Kirjoittaja voi lähettää kilpailuun 1–3 tarinaa. Kirjoittaja ei saa olla tunnistettavissa nimimerkistä.

Kilpailuun tarkoitetut tarinat lähetetään 28.8.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sukutarinakilpailu(at)genealogia.fi. Sähköpostiviestissä on ilmoitettava kirjoittajan nimi, yhteystiedot ja nimimerkki. Sukutarina lähetetään viestin liitteenä doc-, docx- tai rtf-muotoisena tekstitiedostona ja mahdolliset kuvat erillisinä tiedostoina.

Sukutarinat voivat olla pituudeltaan korkeintaan 15 000 merkkiä välilyönteineen. Kirjoittaja voi halutessaan lähettää tarinan yhteydessä enintään kolme siihen liittyvää valokuvaa tai piirrosta. Kirjoittajalla on oltava kuvien ja piirrosten käyttöoikeus.

Suomen Sukututkimusseura julkaisee Sukutarinakilpailuun lähetetyistä teksteistä kokoelman Sukutarinat 2022. Lähettämällä tarinan kilpailuun kirjoittajat antavat Sukututkimusseuralle luvan mahdolliselle julkaisemiselle verkkosivustolla ja julkaisussa. Kaikki kilpailuun lähetetyt sukutarinat tallennetaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, missä ne ovat määräajan kuluttua tutkijoiden käytössä.

Lisätietoja tiedottaja Laura Aho, tiedottaja(at)genealogia.fi, puh. 050 3733 716 (ma–ke klo 11–17).

Sukutarinakilpailu

Proosa
Kustannus Aarni: Rauhatekijä (31.8.2022)

Kustannus Aarnin tämänvuotisen kilpailun otsikko on Rauhantekijä. Kutsumme kaikki suomalaiset kirjailijat ja tavoitteelliset kirjoittajat kirjoituskilpailuun ajatuksista ja tunteista, joita alkuvuoden 2022 uutisvirta on teissä herättänyt. Teksti voi olla niin asiaproosaa kuin fiktiota. Se voi sijoittua historiaan, nykyhetkeen tai tulevaisuuteen. Tekstin genre on vapaa.

Tekstin pituus on oltava minimissään 1000 sanaa, maksimissaan 5000 sanaa, eli kyseessä on novellin/esseen mittainen teksti. Kilpailuaika on 6.4.–31.8, ja teksti lähetetään sähköpostiosoitteeseen rauha2022(at)kustannusaarni.fi. Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä. Huomaa myös, että kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun vain yhden tekstin.

Kilpailun 10–15 voittajatekstiä ja niiden kirjoittajat julkistetaan ja palkitaan Helsingin kirjamessuilla 27.–30.10.2022.

Rauhantekijä-kirjoituskilpailu

Syyskuu 2022

Tieteis- ja fantasianovelli
Portti (1.9.2022)

Tampereen Science Fiction Seura ry:n valtakunnallinen, kaikille avoin tieteis- ja fantasianovellien kirjoituskilpailu. Novellien tulee olla alkuperäisiä, aiemmin julkaisemattomia ja suomenkielisiä. Palkittuja novelleja julkaistaan Tampereen Science Fiction Seura ry:n Portti-lehdessä.

Novellit lähetään A4-arkeille tulostettuina (vain yhdelle puolelle paperia). Suositus 30 riviä/liuska (max. 35 riviä), pituus korkeintaan 40 liuskaa. Numeroi saman novellin liuskat. Novellilla täytyy olla nimi.

Novellit lähetetään nimimerkillä. Liitä mukaan kirjekuori, jonka päällä on nimimerkkisi, novellin nimi ja liuskamäärä, kirjekuoren sisällä henkilötiedot (nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero).

Sama kirjoittaja voi osallistua myös useammalla kuin yhdellä novellilla. Kilpailutöitä ei palauteta, joten niistä on syytä ottaa kopio omaa käyttöä varten.

Novellien tulee olla perillä viimeistään 1.9. Postitusosoite: Tampereen Science Fiction Seura, c/o Raimo Nikkonen, Peltokatu 25-27 C 57, 33100 Tampere. Kuoreen merkitään tunnus: Novellikilpailu 2022.

Novellikilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa Raimo Nikkonen, puh. (03) 2121 262. Sähköposti: portti(at)sci.fi

Portti 2022

Kaunokirjallinen teksti
Aika jättää jälkensä (15.9.2022)

Lapin kirjallisuusseura ry. järjestää kirjoituskilpailun ”Aika jättää jälkensä”. Kirjoita mielikuvitukseen tai tositapahtumiin perustuva teksti (runo, novelli, kertomus, näytelmä), joka liittyy tapahtumaan, joka jättää jälkensä, on jättänyt jälkensä tai tulee jättämään jälkensä.

Kilpailuaika 15.4.–15.9.2022. Kilpailuun voi osallistua enintään kahdella ennen julkaisemattomalla tekstillä jonka pituus on 2–5 liuskaa (fonttikoko 12, rivinväli 1,5). Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä.

Lähetä kilpailuteksti 15.9.2022 mennessä joko sähköpostilla (lapinkirjallisuusseura(at)gmail.com) tai kirjeenä (Runohuone, Valtatie 44, 99100 Kittilä). Merkitse kilpailutekstiin nimimerkkisi. Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi tai kirjekuoreen ”Aika jättää jälkensä”. Kirjoita sähköpostin viestiosioon nimesi ja yhteystietosi ja liitä kilpailuteksti liitetiedostona pdf-muodossa. Kirjeeseen liitä mukaan samalla nimimerkillä varustettu suljettu kuori, joka sisältää nimesi ja yhteystietosi.

Osallistuessasi kilpailuun annat luvan tekstisi julkaisuun Lapin Kirjallisuusseuran foorumeilla.

Lisätietoja: Tuula Saraniemi, Lapin Kirjallisuusseura ry., puh. 040 736 2610, tuula.saraniemi(at)gmail.com.

Aika jättää jälkensä -kilpailu

Kaunokirjallinen teksti
Tivoli (30.9.2022)

Reuna-kustantamo, Pro Kaakon Kirjamessut ry. ja Kymi Libri 2023 -kirjamessut järjestävät kirjoituskilpailun, jonka kantavana aiheena, tavalla tai toisella, on tivoli. Teksti voi olla lyhyttä proosaa, pakina, runo tai vaikkapa sävellettäväksi sopivat laulun sanat.

Kukin kirjoittaja voi osallistua kilpailuun yhdellä, ennen julkaisemattomalla tekstillä. Tekstin enimmäispituus on 15 000 merkkiä (fontista riippuen max 8 A4-arkkia) ja tiedostomuoto joko RTF, Word tai Open Document.

Tekstitiedostot lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen kilpailu(at)reunalla.fi. Tekstitiedostossa ei saa olla kirjoittajan nimeä, vaan kirjoittajan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero ovat joko sähköpostin saatteessa tai erillisenä tiedostona.

Kilpailun järjestäjät:
Reuna Publishing House Oy, info@reunakirja.fi
PRO Kaakon kirjamessut ry, Myllykoskentie 17, 46800 Myllykoski
Kymi Libri 2023 -kirjamessut, info@kymi-libri.fi

Tivoli-kirjoituskilpailu

Lokakuu 2022

Runo
Kaipinaruno (7.10.2022)

Työväenkirjaston ystävät ry. järjestää kapinarunokeräyksen. Kapinaruno antaa voimaa tekijälleen ja lukijoilleen. Se vastaa kysymykseen, mikä on pielessä ja epäoikeudenmukaista. Kapinaruno nousee väärää vallankäyttöä vastaan ja osoittaa tilanteita, joissa kansalaisten oikeuksista on pidettävä parempaa huolta. Se voi olla kapinaa elämän usvaa ja näköalattomuutta kohtaan tai se voi yhtä lailla olla kapinaa pessimismiä vastaan. Kapinarunossa on lisäksi mahdollista esittää, miten käsitelty epäkohta voidaan korjata.

Osa runonsa lähettäneistä kutsutaan esittämään runonsa Stadin työväenkirjallisuuspäivillä Sörnäisissä 25.–26.11.2022. Kapinarunoilta on pe 25.11.2022. Vaikka tapahtuma peruuntuisi, kilpailun parhaat huomioidaan ja heidän runoistaan kootaan julkaisu. Runojen esittämisestä ja julkaisemisesta ei makseta palkkiota.

Lähetä korkeintaan viisi (5) uutta kapinarunoa 7.10.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kapinarunot(at)gmail.com tai postitse osoitteeseen Työväenkirjaston ystävät ry, Työväenliikkeen kirjasto, Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki. Kuoreen merkintä ”Kapinaruno”. Liitä runolähetykseesi aina nimesi,kotiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

Lisätietoja kapinarunot(at)gmail.com.

Kapinaruno 2022

Vapaa tekstilaji
Sastamalan Sanataituri alle 16-vuotiaille: Elo-ilo (14.10.2022)

Sastamalan Sanataituri -kirjoituskilpailu houkuttelee lapsia ja nuoria tuomaan omaa verbaalista osaamistaan kaikkien nähtäväksi ja kuultavaksi, oli lajina sitten rap, runo, proosa, kasku tai jokin muu. Kilpailuun voivat osallistua kilpailuvuonna 16 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kirjoittajat.

Kilpailussa on kaksi sarjaa: 1) alakoulu, 2) yläkoulu. Vuonna 2022 kilpailun aiheena on Elo-ilo.

Kilpailun finaali pidetään Sylvään koululla la 19.11.2022. (muutokset mahdollisia) Finalistit eivät itse esitä tekstejään, vaan niiden esittämisestä vastaa teatteritaiteen opiskelijat.

Kilpailuun osallistuvan tekstin tulee olla suomea ja osallistujan itsensä kirjoittama. Tekstin maksimipituus on 2000 merkkiä välimerkkeineen. Tekstit lähetetään sähköpostin liitetiedostona (.doc) miikka(at)sastamalanopisto.fi otsikolla: ”Sanataituri 2022”.

Tekstin lisäksi tiedostossa tulee olla kirjoittajan koko nimi, sarja, syntymävuosi, asuinpaikka sekä huoltajan nimi ja puhelinnumero.

Lisätietoja miikka(at)sastamalanopisto.fi / 050 321 0124

Sastamalan Sanataituri -kilpailu alle 16-vuotiaille

Marraskuu 2022

Nuortenromaani
Otavan nuortenromaanikilpailu (1.11.2022)

Tunnetko 2020-luvun nuorten arkea ja elämää? Haluatko saada nuorten äänet kuuluville kaunokirjallisen tekstin avulla? Oletko aina haaveillut nuortenromaanin kirjoittamisesta? Kustannusosakeyhtiö Otava ja Otavan Kirjasäätiö järjestävät nuortenromaanin kirjoituskilpailun.

Tarkoituksena on löytää ansiokas realistinen nuortenromaani, joka on vahvasti kytköksissä meidän aikaamme ja on sovellettavissa myös audiovisuaaliseen muotoon. Kilpailuun osallistuvan tekstin tulee olla kokonainen romaanikäsikirjoitus. Nuortenromaanien lukijat ovat pääasiassa 10–15-vuotiaita.

Kilpailuun voi osallistua suomenkielisellä ja ennen julkaisemattomalla käsikirjoituksella, jonka pituus on noin 90 000–200 000 merkkiä. Kilpailu on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille kirjoittajille, jotka eivät ole ennen julkaisseet kaunokirjallista teosta nuorille.

Kustannusosakeyhtiö Otava julkaisee voittajakäsikirjoituksen syksyllä 2023. Otava varaa oikeuden myös muiden kilpailun kärkeen sijoittuneiden käsikirjoitusten julkaisemiseen. Julkaistavista käsikirjoituksista tehdään erikseen normaali kustannussopimus.

Osallistumisaika on 1.8.–1.11.2022 mennessä. Kilpailun voittaja julkistetaan maaliskuussa 2023.

Lähetä tekstisi sähköpostiviestin liitetiedostona pdf-muodossa osoitteeseen kirjasaatio(at)otava.fi. Kirjoita viestin otsikoksi teksti ”Nuortenromaanikilpailu”. Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä, joten merkitse liitetiedostoon pelkästään nimimerkkisi ja kirjoita nimesi ja yhteystietosi (osoite ja puhelinnumero) varsinaiseen sähköpostisaatteeseen.

Liitä käsikirjoitustiedostosi alkuun lyhyt, korkeintaan yhden liuskan (n. 2000 merkkiä) pituinen sisältösuunnitelma, josta käyvät ilmi juoni, henkilöhahmot ja teema.

Otavan nuortenromaanikilpailu

Romaani
NaNoWriMo (1.–30.11.2022)

National Novel Writing Month (NaNoWriMo) haastaa kirjoittamaan romaanin kuukaudessa. Kyse ei ole varsinaisesta kilpailusta vaan enemmänkin kirjoittamishaasteesta.

Joulukuu 2022

Rikosnovelli
Kouvolan Dekkaripäivät: Viulukotelon salaisuus (31.12.2022)

Kouvolan Dekkaripäivät järjestää kirjoituskilpailun aiheesta ”Viulukotelon salaisuus” suomenkielisille novelleille. Novellin voi nimetä vapaasti ja aihetta saa tulkita laajasti. Tekstien tulee olla ennen julkaisemattomia.

Tekstin suosituspituus on 1000–2000 sanaa. Kirjoita fontilla Arial tai Calibri, käytä fonttikokoa 12 ja rivinväliä 1,5. Tulosta teksti yhdelle puolelle paperia. 4. Käytä nimimerkkiä, mutta liitä mukaan erillisessä suljetussa kirjekuoressa henkilö- ja yhteystietosi: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lähetä novellisi postissa kahtena kappaleena 31.12.2022 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunginkirjasto, PL 33, 45101 Kouvola. Kuoreen merkintä ”Dekkaripäivien kirjoituskilpailu”.

Kilpailu on kaikille avoin. Kirjoituskilpailussa on omat sarjat aikuisille ja alle 18-vuotiaille nuorille. Jos osallistut nuorten sarjaan, kirjoita novellin oikeaan yläkulmaan ”Nuorten sarja”. Jokainen kirjoittaja voi osallistua vain yhdellä novellilla.

Parhaista töistä julkaistaan novellikokoelma Dekkaripäivien julkaisusarjaan. Osallistumalla kilpailuun annat luvan nimesi julkistamiseen, jos novellisi valitaan julkaistavaan kirjaan ja jos voitat palkintoja.

Kouvolan Dekkaripäivien kirjoituskilpailu 2023

Novelli
Preador-novelliantologia (31.12.2022)

Vaskikirjat kutsuu kirjoittajia vuonna 2023 julkaistavaan novelliantologiaan. Antologiaan haetaan uusia novelleja, jotka sijoittuvat sarjakuvataitelija Petri Hiltusen luomaan fantasiamaailmaan Jaconiaan tai sitä ympäröivään Borvariaan. Kirjan toimittaa Erkka Leppänen.

Novelliantologian työnimi on Villin magian maat, ja siihen toivotaan kirjoittajilta ensisijaisesti novelleja, jotka sijoittuvat ainakin osittain Kirotulle maalle: Borvariaan tai Warthiin. Novellissa ei silti tarvitse pitäytyä perinteisessä praedorien aarteenetsinnässä, vaan siihen sopii keksiä monipuolisempiakin teemoja, kuten esimerkiksi romantiikkaa, poliittista juonittelua, mysteereitä ja rikoksia. Toivomus myös on, että Kirotun maan taikuuden mahdollistamia ilmiöitä keksitään monipuolisesti ja mielikuvitusrikkaasti. Lisätietoja maailmasta ja aikaisemmista Praedor-teoksista on praedor.net-sivustolla.

Kuka tahansa voi tarjota novellia. Tarjokkaat lähetetään Vaskikirjoille sähköpostitse osoitteeseen info(at)vaskikirjat.fi viimeistään 31.12.2022. Samasta osoitteesta voi myös tiedustella lisätietoja. Novellien pituudeksi toivotaan 10–20 A4-liuskaa, mutta tässä voidaan joustaa, jos hyvä tarina vaatii pitempää ilmaisua. 30 sivua on kuitenkin ehdoton yläraja.

Kun julkaistavat novellit on valittu, niitä työstetään yhdessä toimittajan kanssa paremmiksi. Kirja julkaistaan alkuvuodesta 2023. Julkaistavista novelleista maksetaan 50 euron palkkio + 2 ilmaiskappaletta valmista kirjaa + ilmainen kopio sähkökirjasta.

Myös raapaleita (sadan sanan tarinoita) voi tarjota. Niistä kuitenkaan ei saa muuta palkkiota kuin ilmaiskappaleen kirjaa joka viidennestä. (1-5 raapaletta: 1 kirja, 6-10 raapaletta: 2 kirjaa, jne.)

Novellien tulee olla ennen julkaisemattomia ja suomenkielisiä. Novellit voi lähettää esim. rtf-, pdf-, odt- tai doc(x)-muodossa.

Voit tarjota useampaakin novellia, mutta hyvin todennäköisesti kultakin kirjoittajalta julkaistaan antologiassa enintään yksi.

Vaskikirjat: Preador-novelliantologia 2023

Share