Oma ilmaisu

KIO2, KIO3 Oman tekstin työstäminen

Kurssin aikana valmistetaan oma tekstikokonaisuus, esimerkiksi novellikokoelma, pienoisromaani, runokokoelma, näytelmä, kuunnelma tai käsikirjoitus, lavea asiateksti tai kokoelma suppeampia asiatekstejä tahi jokin muu tekstikokonaisuus. Tekstikokonaisuutta työstetään lukuvuoden ajan, osin ohjatusti, osin itsenäisesti. Kurssisuorituksessa edellytetään aktiivista osallistumista, työskentelyä tukevien tehtävien tekemistä sekä oman työn ja työskentelyn reflektointia. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan pitkäjänteistä kirjoittamisprosessia sekä harjoittaa tekstin päämäärätietoisen työstämisen taitoja.

Share