Kirjoittamisen yleiskurssit

KI1 Kirjoittamisen perusteet

Kurssilla tutustutaan yhteisiin kirjoittamisen piirteisiin tekstilajista riippumatta. Kurssilla tarkastellaan kaunokirjallisuuden piirteitä (esimerkiksi dialogia, juonta, teemaa, kuvausta) ja asiakirjoittamisen elementtejä (esimerkiksi tekstin rakenne, otsikointi). Lisäksi kurssilla harjoitellaan lyriikan perusteita. Kurssilla paneudutaan kirjoittamisen tekniikoihin, raakatekstin kirjoittamiseen, tekstin prosessointiin ja muokkaukseen sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kirjoittamisen opintoihin.

KIO1 Kieli ja kirjoittaminen

Kurssilla tutkitaan kielenkäytön kysymyksiä kirjoittamisen näkökulmasta. Kurssilla pohditaan sitä, miten kielenkäyttö vaihtuu eri konteksteissa, kielellä luodaan merkityksiä ja ilmaisuun saadaan voimaa. Kurssilla sovelletaan yleiskielen sääntöjä käytännön kirjoittamiseen. Kurssi tukee kaikenlaista kirjoittamista. Tavoitteena on herkistää opiskelijan kielikorvaa, tehdä opiskelija tietoiseksi kielen eri rekistereistä ja kielenkäytön eroista eri tekstilajeissa ja genreissä.

Share