Hakeminen

Kirjoittajalukioon voidaan hyväksyä opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa, on kiinnostunut kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta ja tahtoo opiskella ylioppilaaksi. Kirjoittajalukioon voit hakea mistä päin Suomea tahansa.

Kirjoittajalukion lukuaineiden keskiarvoraja on 7,5, josta voidaan kuitenkin taiteellisten ansioiden perusteella poiketa. Äidinkielen arvosanan tulisi olla vähintään 8 (hyvä).

Kirjoittajalukioon haetaan yhteishaussa. Mikäli olet jo aloittanut lukion ja kiinnostuit kirjoittajalukion opinnoista, tiedustele siirtymismahdollisuutta suoraan vastuuopettajalta Inka Viléniltä tai rehtorilta.

Yhteishaku

Seuraava yhteishaku on keväällä 2018.

Hae kirjoittajalukioon valtakunnallisessa yhteishaussa. Täytä hakulomake sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi (Oriveden lukio, lukion kirjoittajalinja).

Hakemuksen liitteet

Lähetä kirjoittajalukioon saatekirje ja näyteteksti sekä perustelut hakemiselle. Liitä hakemukseesi myös äidinkielenopettajan tai sanataideopettajan suositus.

Hakemuksen liitteet toimitetaan koululle, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin

  • sähköpostitse kirjoittajalukion vastuuopettajalle inka.vilen(at)orivesi.fi
  • postitse:
    Oriveden lukio / Kirjoittajalukio
    Opintie 1
    35300 ORIVESI

Tutustu tarkempiin ohjeisiin näytetekstistä ja muista liitteistä.

Haastattelu

Hakijat kutsutaan solveltuvuushaastatteluun Oriveden lukioon huhti–toukokuussa.

Valinta

Kirjoittajalukion opiskelijoiden valinta tapahtuu näytetekstin, haastattelun ja perusopetuksen päättötodistuksen perusteella. Valinnasta ilmoitetaan kesäkuun alkupuolella.